ΣΥΝΔΡΟΜΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή είναι δωρεάν

Μηνιαία

45

Συνδρομή

Τρίμηνη

90

Συνδρομή

Εξάμηνη

160

Συνδρομή

Εννιάμηνη

200

Συνδρομή

Ετήσια

230

Συνδρομή

Έκπτωση 10% σε μαθητές & φοιτητες

Μηνιαία

40

Συνδρομή

Τρίμηνη

80

Συνδρομή

Εξάμηνη

150

Συνδρομή

Εννιάμηνη

190

Συνδρομή

Ετήσια

210

Συνδρομή