ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Το γυμναστήριό μας είναι στελεχωμένο από άριστα εκπαιδευμένους γυμναστές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και είναι πάντα πρόθυμοι να βοηθήσουν και να σας καθοδηγήσουν στην προσπάθειά σας για σωματική και ψυχική ευεξία!

Η προπονητική καθοδήγηση αρχίζει από την πρώτη κιόλας μέρα στο γυμναστήριό μας και αφού συζητήσουμε τυχόν προβλήματα υγείας ή μυοσκελετικά προβλήματα θα γίνει εκτίμηση της φυσικής σας κατάστασης και θα συνταχθεί το προπονητικό σας πρόγραμμα, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τους στόχους σας.

Οι γυμναστές μας παρακολουθούν την πρόοδό σας και σας κατευθύνουν για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματός σας, ενώ περίπου κάθε έξι εβδομάδες ανανεώνουμε το ατομικό σας πρόγραμμα.