ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΩΣΕΩΝ

Στόχος μας είναι η αποκατάσταση των τραυματισμών, η ενδυνάμωση του μυοσκελετικού συστήματος, η ανάκτηση ελαστικότητας των μυών, η βελτίωση της στάσης του σώματος και η αποκατάσταση της ιδιοδεκτικότητας.

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ενεργειών από το γιατρό και το φυσιοθεραπευτή, τότε σε συνεργασία με το θεράποντα ιατρό και ανάλογα με το πρόβλημα επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος που θα διασφαλίσει την ενδυνάμωση των μυών, των τενόντων και των αρθρώσεων χρησιμοποιώντας σταδιακά φορτία και συγκεκριμένο εύρος κίνησης, με στόχο πάντα την πλήρη λειτουργική αποκατάσταση.

Συχνοί μυοσκελετικοί τραυματισμοί αντιμετωπίζονται μέσω ενός ευρέως φάσματος ασκήσεων ενδυνάμωσης, που μας παρέχουν ειδικά πρωτόκολλα αποκατάστασης.