ΜΥΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Ένα σωστό πρόγραμμα με αντιστάσεις πρέπει να περιλαμβάνει την προθέρμανση, το κυρίως πρόγραμμα όπου πρέπει να τηρούνται βασικές αρχές (π.χ. η αρχή της προοδευτικότητας, της σταδιακής επιβάρυνσης κ.ά.) και την αποθεραπεία (κυρίως διατάσεις).

Αφού γίνει η αξιολόγηση με τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου (π.χ. ηλικία, φύλο, προπονητική ηλικία, ιατρικό ιστορικό κ.α.), γίνεται ο καθορισμός των στόχων (π.χ. ανάπτυξη δύναμης, μυϊκής μάζας κ.λ.π.) , στη συνέχεια ο σχεδιασμός, δηλαδή ο προσδιορισμός στοιχείων επιβάρυνσης (π.χ. όργανα, ένταση, επαναλήψεις, σετ κ.λ.π.) και τέλος η εφαρμογή, πάντα υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη των γυμναστών μας.

Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός μας, το ανθρώπινο δυναμικό και η άρτια οργάνωσή μας εγγυώνται τα καλύτερα αποτελέσματα!