ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την καλή φυσική κατάσταση δεν πρέπει να τη συνδέουμε με το αν κάποιος είναι αδύνατος ή διαθέτει μεγάλους μύες.

Πρόκειται για ένα συνδυασμό ιδιοτήτων όπως είναι η δύναμη, η αντοχή, η ταχύτητα, η ελαστικότητα, η επιδεξιότητα και η σύσταση σώματος που μας επιτρέπουν να αποδίδουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας στην εκτέλεση φυσικών δραστηριοτήτων.

Η καλή φυσική κατάσταση περιλαμβάνει τις επιδόσεις της καρδιάς, των πνευμόνων και των μυών του σώματος και εκτός από τη σωματική επηρεάζει την πνευματική αλλά και τη συναισθηματική μας υγεία.

Τα κατάλληλα ομαδικά και ατομικά προγράμματα του γυμναστηρίου «ΑΛΚΗ» αποτελούν τον οδηγό για ανάπτυξη της φυσικής σας κατάστασης.