ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


ΕΙΣΟΔΟΣ-ΥΠΟΔΟΧΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ/WC