ΣΥΝΔΡΟΜΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

Η εγγραφή είναι δωρεάν

Μηνιαία

45

Συνδρομή

Τρίμηνη

100

Συνδρομή

Εξάμηνη

180

Συνδρομή

Εννιάμηνη

220

Συνδρομή

Ετήσια

250

Συνδρομή

Έκπτωση 10% σε μαθητές & φοιτητες

Μηνιαία

40

Συνδρομή

Τρίμηνη

90

Συνδρομή

Εξάμηνη

160

Συνδρομή

Εννιάμηνη

200

Συνδρομή

Ετήσια

230

Συνδρομή